Sáng ngày 11/4/2024, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Thư tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 Người đang truy cập: 201
 Tổng số truy cập: 2389873